Partneři

Partnery Studenta v lese jsou Lesy ČR, Biskupské lesy a rovněž Ostravské městské lesy a zeleň s.r.o. , Mládež ČČK, Moravskoslezský deník a v neposlední řadě také Ostravské vodárny a kanalizace  a.s.

Menu