Ochrana osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas Spolku Počteníčko, zapsanému ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 10692 (dále jen „Spolek“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení,
 • Adresa bydliště,
 • Datum narození, 
 • studující škola, 
 • e-mail,
 • telefonní číslo.

2. Jméno, příjmení, adresa bydliště, studující škola, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem vyřízení vašeho dotazu nebo zájmu o připojení do projektu. Tyto údaje budou Spolkem zpracovány po dobu pravděpodobného trvání vašeho zájmu (maximálně 5 let) nebo po dobu trvání spolupráce.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním e-mailu na info@studentvlese.cz nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti. 

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem webových stránek. 

5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle nařízení (EU) 2016/679 (zvané GDPR) a zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Upraveno: 19.10.2020

Menu